twojprogrampit.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Jak otworzyć firmę jednoosobową
Biznes

Jak otworzyć firmę jednoosobową?

Należy mieć świadomość, że założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest znacznie prostsze niż mogłoby się wydawać. Nie wszyscy jednak jeszcze wiedzą, jakie kroki powinny być poczynione w tym celu. Jak otworzyć firmę jednoosobową?

Co należy zrobić w celu założenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Każda osoba, która jest zainteresowana rozpoczęciem jednoosobowej działalności gospodarczej musi w pierwszej kolejności wysłać elektroniczny wniosek o wpis do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W najprostszym możliwym ujęciu jest to spis przedsiębiorców. Rezultatem złożenia wspomnianego wniosku będzie wpis do ewidencji, nadanie numeru REGON, nadanie numeru NIP czy zgłoszenie określonego przedsiębiorcy, jako płatnika składek ZUS.

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że podczas rejestracji firmy w urzędzie gminy czy miasta możliwe jest także zgłoszenie siebie do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych.

Jakim ubezpieczeniom podlega przedsiębiorca?

Warto wiedzieć, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będzie objęta ubezpieczeniami: wypadkowym, rentowym, emerytalnym oraz zdrowotnym. Godny uwagi jest fakt, że ubezpieczenie chorobowe jest w tym przypadku dobrowolne.

Ile dokładnie wynoszą składki ZUS dla osób, które będą rozpoczynały jednoosobową działalność gospodarczą?

Koniecznie należy zaznaczyć, że w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca będzie musiał naliczyć za siebie do 60% przeciętnego wynagrodzenia. Możliwe jest także skorzystanie z ulg w przypadku spełnienia określonych warunków. Należy do nich zaliczyć: ulgę na start (przez 6 miesięcy), preferencyjne składki przez 24 miesiące oraz „Mały ZUS”

Kiedy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi na start?

Należy mieć świadomość, że ulga na start pozwala osobom, które dopiero założyły działalność gospodarczą przez maksymalnie 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Godny uwagi jest fakt, że będzie to dotyczyło nie tylko i wyłącznie przedsiębiorców, którzy pierwszy raz prowadzą działalność gospodarczą. Z wspomnianej ulgi będą mogły także skorzystać osoby, które podejmują ponownie działalności gospodarczej po upływie minimum 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zakończenia.

Jakie są skutki opłacania niższych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy podejmą decyzję o opłacaniu niższych składek na ubezpieczenia społeczne muszą mieć świadomość, że będzie to miało bardzo duży wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego, rehabilitacyjnego czy opiekuńczego.