twojprogrampit.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Jak odzyskać dług prywatnie i w sądzie
Biznes

Jak odzyskać dług prywatnie i w sądzie

Dług to niespełniony obowiązek przez dłużnika względem wierzyciela. Obowiązkiem tym może być świadczenie w formie pieniężnej lub rzeczowej, które trzeba oddać w określonym czasie.

Rodzaje zobowiązań, z których może powstać dług

Dług powstaje na skutek opóźnienia jego spłaty a jego charakter określa:
– umowa, która zawarta została między dwiema osobami. Umowa ta określa warunki dostawy towaru lub świadczenia danej usługi wraz z terminem uiszczenia za niego opłaty,
– umowa bankowa dotycząca kredytu lub pożyczki,
– wyrok sądu,
– decyzja administracyjna.

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej?

Umowa dotycząca pożyczki powyżej 1000zł powinna być udokumentowana i zawierać niezbędne przepisy prawne. Możemy od niej odstąpić lub odmówić wydania rzeczy wziętej pod pożyczkę kiedy jej oddanie uniemożliwia trudny stan majątkowy. Jeśli w umowie nie ma podanego terminu zwrotu pożyczki wtedy w ciągu 6 tygodni trzeba ją oddać jeśli pożyczkodawca zażąda zwrotu. Każde opóźnienie w spłacie niesie za sobą wzrost odsetek. Odsetki można ustalić samodzielnie lub użyć do tego przepisów kodeksu cywilnego.
Zwrotu pożyczki najlepiej zażądać na piśmie co pozwoli na podjęcie dalszych kroków w razie nie odzyskania długu w sposób polubowny.

Odzyskanie długu w sądzie

Dobrym krokiem, który umożliwi dochodzenie spłaty długu w sądzie jest umowa o udzielenie pożyczki. Jeśli jednak takiej nie posiadamy lub nie chcemy podpisywać przekażmy pieniądze przy świadkach lub przelewem na konto z tytułem pożyczki. Takie kroki pozwolą na odzyskanie długu na drodze sądowej.
Aby odzyskać dług przez sąd należy złożyć pozew o wydanie nakazu spłaty pożyczki. Sąd wyda taki nakaz na podstawie umowy i zobowiąże dłużnika do jej spłaty w ciągu 14 dni. Jeśli dłużnik nie wniesie zarzutów wyrok o nakazie spłaty uprawomocni się.

Koszty windykacji

Kiedy zatrudniamy windykatora musimy liczyć się, że trzeba mu zapłacić prowizje od kwoty odzyskiwania długu. Nie można tymi kosztami obarczyć dłużnika, ale można obciążyć go kosztami zryczałtowanymi.
Jeśli zdecydujemy się na sąd wówczas na klauzule wykonalności czeka się od kilku miesięcy do nawet roku. Koszty sądowe doliczone będą do długu i to dłużnik będzie musiał je pokryć, ale najpierw uiści je wierzyciel. Po wydaniu wyroku trzeba opłacić komornika, który będzie ściągał dług oraz koszty sądowe od dłużnika.

Sprzedaż długu na giełdzie

Dzień po terminie płatności można wystawić dług na giełdzie wierzytelności. Pozwala to na nie tracenie czasu aby odzyskać swoje pieniądze ale czasem można na tym dużo stracić. Dług można również zgłosić do biur informacji gospodarczych, ale koszty tego musimy uiścić sami i nikt nam ich nie odda.