twojprogrampit.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Co to jest spółka jawna księgowość jak w niej wygląda
Lifestyle

Co to jest spółka jawna księgowość jak w niej wygląda?

Spółka jawna jest to spółka, która nie posiada żadnej osobowości prawnej. Prowadzona jest najczęściej osobowo, pod szyldem danej firmy i nie jest przy tym spółką handlową. Forma ta jest jednym z dostępnych przykładów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zaznaczyć trzeba, że jest to najprostszy rodzaj prowadzenia własnego biznesu.

Co trzeba wiedzieć o spółce jawnej?

Jest to byt prawny, działający pod indywidualizującą go nazwą. Spółka jawna mimo, że nie posiada osobowości prawnej jest, przez ustawodawcę, brana w obrocie gospodarczym za normalny podmiot praw i obowiązków. Ustawodawca przyznał jej także zdolność prawną. Charakter i fakt, że dana spółka jest jawna musi być już jasno widoczny w jej nazwie. Toteż zakładając tego typu projekt, trzeba w jego nazwie wyszczególnić:
– nazwiska wspólników lub firmy, pod którą wspólnicy działają,
– dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”,
– elementy informujące co jest tematem działania firmy.

Nazwa tego typu spółki nie może wprowadzać w błąd, a informacja, że jest to „spółka jawna”, może być informacją skrótową w formie „s.j”. Rozpoczęcie działalności tego typu bytu gospodarczego to podpisanie umowy pomiędzy jej wspólnikami oraz zarejestrowanie go w Krajowym Rejestrze Sądowym. Całościowym majątkiem spółki jawnej są wniesione wkłady wspólników i w przypadku, jakichkolwiek problemów finansowych, odpowiedzialność właścicieli jest tyko do wysokości owych wkładów.
Wspólnicy prowadzący spółkę mogą mieć wypłacane co miesięczne wynagrodzenie i partycypować w jej zyskach, wszystko zależne jest od faktu, jak została podpisana umowa.

Jak wygląda księgowość w spółce jawnej?

Przed rozpoczęciem działalności w formie „spółka jawna” wspólnicy powinni się określić, w jaki sposób będą prowadzić księgowość firmy. Działająca już spółka jawna księgowość ma innego rodzaju aniżeli spółka nowo powstała. W pierwszym przypadku księgowość firmy musi być pełna, a tylko w drugim przypadku może być uproszczona. Forma pełnej księgowości jest czasochłonna i bardzo trudna. Wymaga bowiem prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. W tym przypadku zawsze lepiej jest skorzystać z usług osób bardziej profesjonalnych i kompetentnych. Natomiast księgowość uproszczona może być osobiście prowadzona, przez któregoś ze wspólników. Prowadzona w ten sposób rachunkowość polega na wypełnianiu i uzupełnianiu ksiąg rachunkowych czyli wpisywaniu w nie wszystkich przychodów i rozchodów danej firmy. Dobrze i prawidłowo prowadzone rachunki w spółce pozwolą w pełni kontrolować jej działanie.