twojprogrampit.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Czym jest i jak działa leasing pracowników
Biznes

Czym jest i jak działa leasing pracowników

Leasing pracowniczy to oddelegowanie osób pracujących w jedynej firmie do drugiej firmy na określony czas.

Leasing w prawie pracy

Istnieją dwa rodzaje leasingu pracowniczych.
Pierwszy jest z inicjatywy pracodawcy i za zgoda pracownika. Pracownik dostaje urlop bezpłatny, w którego czasie wykonuje pracę w innym przedsiębiorstwie. Leasing ten to wypożyczenie pracownika innym firmom na wykonanie określonego zadania lub na konkretnie ustalony czas. Przyszły i obecny pracodawca muszą dojść do porozumienia w tej kwestii i ustalić ile czasu będzie trwała praca i ile wyniesie urlop bezpłatny.
Pracownik swoją decyzję musi przedstawić na piśmie a jego dotychczasowy stosunek pracy zostaje zawieszony na czas wykonywanie pracy w innej firmie. Czas trwającego leasingu wlicza się do lat pracy, które dają możliwość skorzystania z różnych uprawnień u dotychczasowego pracodawcy.
Drugi leasing polega na wypożyczeniu pracownika z agencji pracy tymczasowej. W tym leasingu powstaje stosunek miedzy: pracownikiem tymczasowym, agencją pracy tymczasowej i pracodawca użytkownikiem. W tym przypadku pracodawca wypożyczający pracownika nie ma obowiązku kierowania go na badania lekarskie i nie musi sporządzać dokumentacji osobowej.

Leasing pracowników w wynagrodzeniu

Jeśli pracownik otrzyma urlop bezpłatny i pracuje w tym czasie u innego pracodawcy wtedy otrzymuje wynagrodzenie od firmy, w której aktualnie pracuje. Wynagrodzenie nie musi być takie samo jak u dotychczasowego pracodawcy.
Kiedy pracownik zostaje wynajęty z agencji pracy tymczasowej wówczas otrzymuje on wynagrodzenie od agencji, która sama dostaje wynagrodzenie będące prowizją. Prowizja jest określonym procentem kosztów płacy wypożyczonych pracowników.

Leasing pracowników w ubezpieczeniu

Pracodawca, który udziela urlopu bezpłatnego pracownikowi nie płaci za niego żadnych składek, ponieważ okres bezpłatnego urlopu jest też czasem bezskładkowym.
W przypadku gdy wynajmuje się pracownika z agencji wówczas wszystkie opłaty ponosi pracodawca, który wypożycza pracowników innym przedsiębiorstwom.

Umowa w leasingu pracowniczym

Leasing pracowników udokumentowany jest dwoma umowami: umową o świadczenie usług z zakresie rekrutacji i selekcji personelu oraz umową o pracę. Umowa musi zawierać następujące informacje:
– wszystkie warunki leasingu,
– wynagrodzenie, jakie otrzyma pracownik,
– wysokość wynagrodzenia dla agencji pracy tymczasowej,
– zakres, termin oraz kryteria, na których podstawie oceniany będzie wynajęty pracownik.

Leasing pracowników w Polsce

W Polsce leasing pracowników ma przed sobą przyszłość, dzięki czemu pozwoli firmom na optymalne wykorzystanie pracowników w firmie.