twojprogrampit.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Jak liczyć lata pracy i jakie dają możliwości
Praca

Jak liczyć lata pracy i jakie dają możliwości.

Lata pracy to inaczej staż pracy i możemy to rozumieć jako łączny czas zatrudnienia. Okres ten jest brany pod uwagę podczas ustalania uprawnień pracowniczych. Do lat pracy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia, bez brania pod uwagę przerw w zatrudnieniu oraz sposobów utracenia pracy. Jest jeszcze wiele czynników, które wpływają na staż pracy. Zatem jak liczyć lata pracy i na co one wpływają? Sprawdź już teraz i oblicz sam swój łączny okres zatrudnienia! 

Sprawdź również: Trudne rozmowy z pracownikiem – przykłady i propozycje

Na co wpływa staż pracy?

Od ilości przepracowanych lat zależą uprawnienia, jakie przysługują pracownikowi. Jednak są uwzględniane wyłącznie zatrudnienia, które są w jakiś sposób udokumentowane. Dlatego warto mieć dokumenty potwierdzające staż pracy. Ich posiadanie daje o wiele większe możliwości. Zatem na co wypływają lata pracy? Oddziałują one przede wszystkim na:

 • prawo do urlopu
 • prawo do wydłużonego czasu okresu wypowiedzenia
 • możliwość otrzymania nagrody jubileuszowej
 • prawo do otrzymania odprawy
 • prawo do świadczenia emerytalnego

Aby móc ubiegać się o wyżej wymienione prawa trzeba uzupełnić odpowiednie formalności. Musimy pamiętać, że bez dokumentów, które potwierdzają wykonywanie konkretnej pracy, nie możemy się ubiegać o wspomnianych możliwościach. Dlatego warto jest prowadzić zbiór wszystkich kontraktów.

jak liczyć lata pracy

Jak liczyć lata pracy?

Do łącznego okresu zatrudnienia wliczają się wszystkie dotychczas zakończone współprace z konkretną instytucją oraz inne udokumentowane stanowiska, które określone są w odpowiednich przepisach. Wszystkie konkretne okresy wliczają się do poszczególnych uprawnień. Są etapy, które nie wliczają się do stażu pracy, a co za tym idzie nie dają one danych uprawnień pracowniczych. Zatem jak liczyć lata pracy oraz co się w nie wlicza?

 • okres czynnej i zawodowej służby wojskowej
 • ukończenie studiów oraz posiadanie wykształcenia wyższego
 • czas trwających studiów doktoranckich z uzyskaniem stopnia doktora, ale nie nie więcej niż 4 lata
 • urlop wychowawczy
 • czas, w jakim sąd przyznał pracownikowi przywróconemu do pracy wynagrodzenie, jeśli pracownik znów podjął pracę
 • jeśli zwolniono pracownika z winy pracodawcy i otrzymał on za to odszkodowanie, to do lat pracy liczy się okres, o który skrócono czas wypowiedzenia jego umowy
 • czas prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego lub pracowanie w takowym
 • udokumentowany okres pracy u zagranicznego pracodawcy
 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium starosty dla bezrobotnych

Jeśli już wiemy jakie okresy wliczają się w staż pracy, musimy także wiedzieć czego nie możemy brać pod uwagę. Jest to praca na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej. Prowadzenie działalności gospodarczej także nie jest wliczane w okres łącznego zatrudnienia. I ostatnim etapem jest oczywiście urlop bezpłatny.

Dzięki tym informacjom możemy samemu obliczyć staż naszej pracy, ponieważ my wiemy najlepiej ile pracowaliśmy oraz na jakiej umowie. Aby dokładnie wiedzieć jak liczyć lata pracy, musimy pamiętać o ukończonych studiach. Jeśli otrzymamy dyplom na poziomie licencjata, inżyniera, magistra lub doktora, możemy doliczyć sobie 8 lat do naszego stażu pracy.

Jak staż pracy wpływa na dni urlopu?

Posiadając długookresowy łączny czas zatrudnienia, możemy spodziewać się większych korzyści. Dłuższy czas stażu pracy wpływa na ilość dni urlopu wypoczynkowego pracownika. Jednak jest to przywilej wyłącznie tych pracowników, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. Dzięki temu mamy prawo do corocznego, płatnego urlopu. Urlop ten otrzymujemy w dni, które są dla nas dniami pracującymi. Jednak musimy pamiętać, że nie możemy przekazać naszego urlopu wypoczynkowego współpracownikowi. Jeśli mamy prawo do otrzymania urlopu, musimy go wykorzystać. W sytuacji, w której nie potrzebujemy dni wolnych, nasz pracodawca może wysłać nas na urlop bez naszej zgody. Według obecnych praw, czas urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od przepracowanych lat. Pracownik, który przepracował co najmniej 10 lat, posiada prawo do 26 dni wolnych. Osoba zatrudniona, która przepracowała mniej niż 10 lat, ma uprawnienia do otrzymania 20 dni urlopu.

Minimum lat pracy a emerytura

Nie każda umowa liczy się do lat pracy więc należy brać pod uwagę, na jaką umowę godzimy się podejmując pracę. Minimalna ilość przepracowanych lat, które liczą się do emerytury różni się ze względu na płeć pracownika. Aby otrzymać emeryturę, musimy spełniać konkretne kryteria:

 • osiągnięcie wieku emerytalnego, który u kobiet wynosi 60 lat, a u mężczyzn 65 lat
 • łączny okres zatrudnienia musi wynosić minimum 22 lata u kobiet, zaś mężczyźni muszą mieć przepracowane 25 lat
 • opłacanie ubezpieczenia emerytalnego ZUS, przez konkretny okres czasu

Staż pracy nie decyduje o możliwości otrzymania emerytury. Oddziałuje on na wysokość naszego świadczenia emerytalnego.

Teraz już wiesz co wlicza się w staż pracy oraz jak liczyć lata pracy. Dzięki temu masz możliwość do obliczenia łącznego okresu zatrudnienia samodzielnie! Pamiętaj o wszystkich etapach, które wliczają się w staż pracy oraz zwracaj uwagę na typ posiadanych przez ciebie umów!