twojprogrampit.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Jak liczyć lata pracy i jakie dają możliwości
Praca

Jak liczyć lata pracy i jakie dają możliwości.

Lata pracy to inaczej staż pracy i jest to łączny czas zatrudnienia. Czas ten jest brany pod uwagę podczas ustalania uprawnień pracowniczych. Do lat pracy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia bez brania pod uwagę przerw w zatrudnieniu oraz sposobów utracenia pracy.

Na co wpływa staż pracy

Od ilości przepracowanych lat zależą uprawnienia, jakie przysługują pracownikowi. Dlatego warto mieć dokumenty potwierdzające staż pracy, ponieważ daje to większe możliwości. Lata pracy wpływają na:
– prawo do urlopu,
– prawo do wydłużonego czasu okresu wypowiedzenia,
– możliwość otrzymania nagrody jubileuszowej,
– prawo do otrzymania odprawy,
– prawo do świadczenia emerytalnego.
Aby móc ubiegać się o wyżej wymienione prawa trzeba dopełnić odpowiednie formalności.

Jak liczyć lata pracy

Do lat pracy wliczają się wszystkie dotychczas zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udokumentowane okresy, które określone są w odpowiednich przepisach. Wszystkie konkretne okresy wliczają się do poszczególnych uprawnień.
Są okresy, które nie wliczają się do lat pracy, a co za tym idzie nie dają one uprawnień pracowniczych. Okresami wliczającymi się do lat pracy są:
– okres czynnej i zawodowej służby wojskowej,
– czas trwających studiów doktoranckich z uzyskaniem stopnia doktora, ale nie nie więcej niż 4 lata,
– czas, w jakim sąd przyznał pracownikowi przywróconemu do pracy wynagrodzenie, jeśli pracownik znów podjął pracę,
– jeśli zwolniono pracownika z winy pracodawcy i otrzymał on za to odszkodowanie to do lat pracy liczy się okres, o który skrócono czas wypowiedzenia umowy,
– czas prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego lub pracowanie w takowym,
– udokumentowany okres pracy u zagranicznego pracodawcy,
– okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych albo stypendium starosty dla bezrobotnych.

Staż pracy a dni urlopu

Dłuższy czas stażu pracy wpływa na ilość dni urlopu pracownika. Według obecnych praw czas urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od przepracowanych lat. Pracownik, który przepracował co najmniej 10 lat posiada prawo do 26 dni wolnych. Pracownikowi, który przepracował mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu.

Minimum lat pracy a emerytura

Nie każda umowa liczy się do lat pracy więc należy brać pod uwagę, na jaką umowę się godzimy podejmują pracę.
Minimalna ilość przepracowanych lat, które liczą się do emerytury różni się ze względu na płeć pracownika. Aby otrzymać emeryturę trzeba spełniać konkretne kryteria:
– u kobiet jest to minimum 22 lata pracy i wiek emerytalny wynoszący 60 lat,
– u mężczyzn minimum 25-letni staż pracy oraz wiek wynoszący 65 lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *