twojprogrampit.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Studia zaoczne a staż pracy - co warto wiedzieć
Praca

Studia zaoczne a staż pracy – co warto wiedzieć

Staż pracy jest niezwykle istotny w temacie uzyskania uprawnień pracowniczych. W zależności od długości doświadczenia zawodowego można nabyć prawo do odprawy, emerytury, jubileuszy czy okresu wypowiedzenia oraz czasu trwania urlopu wypoczynkowego. Kodeks pracy zawiera kwestie związane ze stażem pracy. Warto wiedzieć jak go wyliczyć, choćby z względu na możliwe przywileje z tego tytułu.

Czym jest tak naprawdę staż pracy?

Staż pracy to długość zatrudnienia. Jednak wiele zależy od umowy jaką nam dał pracodawca. Przywileje pracownicze można bowiem uzyskać na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru czy powołania bądź spółdzielczej umowy o pracę. W doświadczenie zawodowe nie wliczają się umowy cywilnoprawne, zlecenia czy umowy o dzieło. Podobnie wygląda sytuacja z samozatrudnieniem. Prowadzenie własnej działalności nie wlicza się w okres stażu pracy.

Co można zatem wliczać w staż pracy?

To co można zaliczyć do okresu stażu pracy, określa szczegółowo kodeks. Doświadczenie zawodowe zależy od:
1. Pracy za granicą, którą należy we właściwy sposób udokumentować.
2. Urlopu wychowawczego.
3. Czasu przez jaki pobierano zasiłek dla bezrobotnych.
4. Okresu odbywania zawodowej służby wojskowej.
5. Pracy we własnym gospodarstwem rolnym.
6.Czasu pobierania odszkodowania w wyniku skrócenia okresu wypowiedzenia.
7. Nauki, w tym studia.

Nauka a staż pracy.

Wiele osób łączy pracę ze studiami. Oczywiście jest to łatwiejsze w przypadku trybu zaocznego. Trudniejsze jest na pewno dla osób uczących się dziennie. Ze względu na to, iż studia czasem utrudniają podjęcie zatrudnienia, zatem według kodeksu wliczane są w staż pracy i idący za tym wymiar urlopowy. Co więcej, inne okresy edukacji zalicza się także w doświadczenie zawodowe. Tak więc, zgodnie z uzyskanym stopniem wykształcenia do stażu wlicza się:
1. 3 lata – po ukończeniu szkoły zawodowej.
2. 5 lat – po skończeniu średniej szkoły zawodowej.
3. 4 lata po średniej szkole ogólnokształcącej.
4. 6 lat po szkole policealnej.
5. 8 lat w przypadku ukończenia szkoły wyższej.
Okresy te się oczywiście nie sumują. Wybierana jest optymalna opcja.

Studia zaoczne a staż pracy.

W przypadku powiązania studiów zaocznych ze stażem pracy, zasada jest dokładnie taka sama jak ze studiami dziennymi. Osobie kończącej studia w trybie zaocznym dolicza się 8 lat do doświadczenia zawodowego oraz przysługuje jej 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. Oznacza to, iż wystarczy przepracować dodatkowe 2 lata, aby uzyskać przywilej 26 dni wolnego, czyli pełnego już wymiaru.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *